Entradas

Parkinsonia aculeata (Espino de Jerusalén)

Iris germanica (Iris) - Iris xiphium (Lirio español) o ("Iris de Holanda")

Columba palumbus (Paloma Torcaz)

Iris Pseudoacorus (Iris de agua)

Euphorbia láctea 'Cristata' (Cactus de coral)

Nemesia, Coreopsis y otras distintas semillas para pequeña pradera.